Jordhantering

Vi tillverkar och säljer en mängd olika jordprodukter. Vi köper mycket råmaterial ifrån Econova AB i Norrköping (Åby) och får stor hjälp av dem beträffande jordanalyser, recept på jordblandning etc.

Anläggningsjord

Analyserad och godkänd enligt Anläggnings AMA. Lämplig till all slags anläggning som gräsytor, planteringar och köksland. 


Planteringsjord

Mullrik, analyserad jord speciellt lämplig till planteringar, takterrasser, urnor och köksland.

Sorterad matjord

Ortens förbättrade åkerjord. Lämplig till enklare entreprenader, extensiva gräsytor och naturlika anläggningar.


Jordförbättringsbarkmull

Komposterad bark med stabil struktur som ökar porvolymen i jorden. Barkmull är speciellt lämplig vid lerjord.

Frästorv

Ökar jordens porvolym och förbättrar den vattenhållande förmågan. Torv är speciellt lämplig till sandjord och om man vill sänka pH-värde och näringsinnehåll.


Fibermull

Komposterad träfiber med högt organiskt innehåll. Fibermull ökar jordens porvolym, förbättrar strukturen och den vattenhållande förmågan.

Marktäckning

Täckbark

Gammal, depålagrad bark utan tillsatser. Finns i olika fraktioner där grov fraktion ger bäst effekt och verkar under längst tid. Ska inte användas som jordförbättringsmedel.

  • Täckbark 0-14
  • Täckbark 0-24
  • Fibertäck
  • Dressprodukter

Toppdress/Övrigt

Sand- eller mullbaserat toppdress enligt önskemål. Andra kvalitéer enligt recept.

Toppdress

  • Sandlådesand
  • Packsand
  • Sorterad sand